Sprzedaż sprzętu pływającego

Zarząd Jacht Klubu „ Elektron” działając na podstawie Uchwały nr 7 /2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jacht Klub „Elektron” z dnia 21 kwietnia 2016 r. ogłasza sprzedaż jednostek pływających dla członków Klubu. Oferty w formie pisemnej prosimy składać u członków Zarządu Jacht Klubu „Elektron” do dnia 08 czerwca 2016 r.